Uroczystość odpustowa ku czci Najświętszej Marii Panny Matki Pocieszenia, podziękowanie za dar plonów.

wpis w: Aktualności | 0

W niedzielę, 6 września, w naszej parafii odbył się odpust ku czci Matki Bożej Pocieszenia. W tym dniu dziękowaliśmy również Panu Bogu za dar tegorocznych plonów i za wszystkich pracujących na roli, prosząc jednocześnie o to, aby nikomu nie zabrakło codziennego pożywienia. Uroczystość uświetniły Panie z Koła Gospodyń Wiejskich, poczty sztandarowe: Strażaków, Górników, Honorowej Straży NSPJ. Dodatkową oprawą sumy odpustowej była piękna dekoracja z tegorocznych plonów oraz poczęstunek z wypieków przygotowanych przez nasze Gospodynie. Gościem honorowym uroczystości był ks. Prałat Jan Sopicki, dawny współpracownik naszego księdza Proboszcza. Podczas wygłoszonej homilii wspominał w ciepłych słowach lata wspólnej posługi w Bielsku-Białej. Po zakończonej Mszy św. przyjął z rąk delegacji kwiaty oraz jubileuszowe życzenia z okazji 60-lecia kapłaństwa. Ks. Prałat jest świetnym przykładem na to, jak głęboka wiara pozwala zachować dobrą kondycję i jasność myśli do późnych lat. Serdecznie dziękujemy za wygłoszone Słowo Boże i życzymy dalszych lat życia w zdrowiu i Bożej Opatrzności.