Ogłoszenia Parafialne – III Niedziela Adwentu 17.12.2023

wpis w: Ogłoszenia | 0

W tradycji  trzecia niedziela adwentu nazywana jest niedzielą radości ze względu na bliski czas Bożego Narodzenia. Dni chrześcijańskiego oczekiwania i zarazem duchowego przygotowania, które przed nami, rodzą konieczność pochylenia się nad tymi wartościami, które dziś przypomniał nam Pan Jezus wskazując na życie i działalność św. Jana Chrzciciela. Jeżeli chcemy być ludźmi adwentu to winniśmy podejmować ciągle trud pracy u podstaw i w tej pracy zawsze byli obecni bez maski, ale z własną twarzą i swoim prawdziwym obliczem.

Od dziś, 17 grudnia, rozpoczynamy drugą część okresu adwentu. Liturgia tych dni przygotowuje nas bezpośrednio do przeżywania tajemnicy Wcielenia Syna Bożego.

Dziś pod chórem składka na potrzeby naszej parafii.

1. W tym tygodniu ( środa, piątek i sobota) przypadają Kwartalne Dni Modlitw o życie chrześcijańskie rodzin.

2. Nowenna do Matki Bożej Pocieszenia we wtorek o godz. 17.00.  Po nowennie Msza św.

3. Przypominamy, że w naszym kościele Roraty od poniedziałku do piątku o godz. 17.00 w sobotę o godz. 7.30. Serdecznie zapraszamy.

4. Dzisiaj oraz w przyszłą niedzielę można nabyć pod chórem, opłatki a także świece – Wigilijne dzieło Pomocy Dzieciom . Kupując świece pomagamy najuboższym.  Za świece i opłatki dobrowolna ofiara.  Przypominamy,że ofiary z opłatków przeznaczone są, na potrzeby parafialne związane z wynagrodzeniem pracujących dla parafii. W tygodniu opłatki i świece można nabyć w zakrystii. Dziś również rozprowadzane są kalendarze na Nowy Rok, które wydała Parafia św. Macieja w związku z przygotowaniem do koronacji Matki Bożej. Zachęcamy do nabycia.

5. W związku ze spowiedzią świąteczną informujemy, że już od prawie dwóch lat księża we własnym zakresie spowiadają parafian. Jednak, aby dać możliwość wyboru, zaprosiliśmy dwóch księży. Ta spowiedź będzie:  w piątek, 22 grudnia – od  godz. 14.30 – 17.00  z przerwą od 15.30 – 16.00

Oprócz tej spowiedzi z udziałem innych księży; będzie spowiedź: codziennie pół godziny przed Mszą św. oraz  w sobotę, 23 grudnia, od  godz. 15.30 – 17.00  i po Mszy od 18.00 – 19.00. Prosimy, nie odkładać spowiedzi na ostatnią chwilę, zapraszamy do skorzystania sakramentu pokuty jak najwcześniej.

6. We wtorek, 19 grudnia, od godz. 8.00 będą odwiedziny tych wszystkich chorych, którzy chcą skorzystać z posługi sakramentalnej świątecznej. Prosimy, by zgłosić chorych do 18 grudnia.

7. Budowanie szopki  i strojenie choinek w kościele będzie w sobotę, 23 grudnia od godz. 8.30.

8. Składamy serdeczne podziękowania, P. Marianowi Balonowi za wykonanie prac koparką pod nowy parking, który niedawno został ukończony. Szczególne gorące podziękowania składamy P. Sołtys Zofii Moskwik za pozyskanie niezbędnych materiałów na budowę parkingu: piasku, rur oraz starania, by ten teren został pokryty asfaltem. Informujemy, że niektóre materiały oraz prace musieliśmy wykonać na własny koszt, który wyniósł – 22 tys. zł.

9. Po Mszy św. u ministrantów można nabyć gazetkę parafialną oraz prasę katolicką.

Radosnej niedzieli. Niech coraz krótszy czas adwentowego czuwania

będzie dobrze  przez nas wykorzystany, aby przynieść owoce nawrócenia.