Ogłoszenia duszpasterskie: XV Niedziela Zwykła – 15.07.2018

wpis w: Ogłoszenia | 0

XV Niedziela Zwykła

15.07.2018

Poprzez lata katechezy i formacji, dzięki świadectwu wiary rodziców i bliskich, od dzieciństwa posiadamy wiedzę o Bogu. Uczestnictwo w liturgii daje nam możliwość pielęgnowania więzi z Ojcem niebieskim i Jego umiłowanym Synem. Tą relacją trzeba żyć i dawać o niej świadectwo wychodząc naprzeciw bliźnim z miłością i dobrym słowem. Do tego zadania jesteśmy powołani i posłani przez Chrystusa, który gromadzi nas na niedzielnej Eucharystii.

 

 

Dziś pod chórem składka na potrzeby naszego kościoła. Za wszystkie złożone ofiary – Bóg zapłać.

1. Liturgiczne obchody tygodnia:
a. W poniedziałek, 16 lipca – wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel,
b. W piątek, 20 lipca – oddajemy cześć Miłosierdziu Bożemu z racji trzeciego piątku miesiąca.

2. Od przyszłej niedzieli rozpoczyna się XIX Tydzień św. Krzysztofa. Ofiarami do puszek w przyszłą niedzielę będziemy wspierać Akcję Św. Krzysztof – 1 gr za 1 km na środki transportu dla misjonarzy.

3. Ponawiamy prośbę o zgłoszenie się do pomocy przy sprzątaniu kościoła. Sprzątanie odbywa się zazwyczaj w każdą sobotę od godz. 8.00 i trwa ok. 2 godzin. Bardzo prosimy o kontakt z księdzem proboszczem.

4. Po Mszy św. można nabyć u ministrantów gazetkę parafialną i prasę katolicką.

 

 

Radosnej niedzieli i dobrego wypoczynku

oraz obfitych darów Bożych na cały tydzień.