Ogłoszenia duszpasterskie:

wpis w: Ogłoszenia | 0

XXIV Niedziela Zwykła

12.09.2021

Wyznanie wiary w Chrystusa ukrzyżowanego nie może jednak zatrzymać się i ograniczać jedynie do słownych deklaracji. Wiara w tajemnicę paschalną, czyli w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa powinna się wyrażać w naszych postawach życiowych. Dlatego właśnie Jezus – zapowiadając swoją mękę i zmartwychwstanie – mówi wyraźnie do swoich uczniów: Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje (Mk. 8. 34b). Oto do czego prowadzi wyznanie wiary w Chrystusa ukrzyżowanego! Dźwiganie krzyża to nie tylko doświadczenie cierpienia, ale to przede wszystkim realizacja miłości.

Przeżywamy dziś wielką radość w Kościele szczególnie, w naszej Ojczyźnie, w związku z beatyfikacją Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży Czackiej. Tym samym dziękujemy Bogu i papieżowi Franciszkowi za wyniesieni ich na ołtarze, jako błogosławionych. Uroczystości beatyfikacyjne odbędą się w świątyni Opatrzności w Warszawie.

Rozpoczynamy coroczny Tydzień Wychowania. W środę, piątek i sobotę przypadają Kwartalne dni Modlitwy za dzieci, młodzież i wychowawców.

Przed kościołem zbieramy ofiary do puszek, na rzecz pomocy uchodźcom z Afganistanu.

1. Liturgiczne obchody tygodnia:

a. W poniedziałek, 13 wrześniawspomnienie św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła,

b. We wtorek, 14 września – święto Podwyższenia Krzyża Świętego,

c. W środę, 15 września – wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej,

d. W czwartek, 16 września – wspomnienie Św. męczenników Korneliusza, papieża i Cypriana, biskupa,

e. W piątek modlimy się do Miłosierdzia Bożego z racji trzeciego piątku miesiąca,

f. W sobotę, 18 września – święto Św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski.

2. We wtorek Nowenna do Matki Bożej Pocieszenia o godz. 17.00, a następnie Msza św.

3. W przyszłą niedzielę na Mszy św. o godz. 11.30, modlitwy do Matki Bożej Fatimskiej. Różaniec o godz. 11.00 będzie prowadzony przez Apostolstw Młodzieży. Zapraszamy do uczestnictwa w nabożeństwie.

4. Za tydzień w niedzielę, 20 września, obchodzimy Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Ofiarą do puszek będziemy wspierać Diecezjalne Radio Anioł Beskidów, a pod chórem składka na potrzeby naszej parafii.

5. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia naszej uroczystości odpustowej ku czci Matki Bożej Pocieszenia i dziękczynienia za tegoroczne zbiory.

6. Po Mszy św. u ministrantów można nabyć naszą gazetkę parafialną i prasę katolicką. Wiele artykułów w prasie poświęconych jest nowym błogosławionym.

Błogosławionej niedzieli i moc darów Bożych na nadchodzący tydzień.