Intencje Mszy św.: 26.11. – 02.12.2018

PONIEDZIAŁEK

26.11.2018

    6.30

Ks. Proboszcz: za  + Piotr Prochot; + Helena Kowalczyk

Ks. Wikary: za  + Krystyna Kaczmarek; + Stanisława Młocek

WTOREK

27.11.2018

  17.00

Ks. Proboszcz: za  + Tomasz Kurzyniec 2 rocz. śmierci

Ks. Wikary: za  + Anna Młocek z mężem Antonim

ŚRODA

28.11.2018

   6.30

Ks. Proboszcz: za + Anna Kowaliczek; + Bronisław Dyduch

Ks. Wikary: za + Władysława Mikołajek; + Kazimiera Bylica 

CZWARTEK

29.11.2018

  17.00

 

Ks. Proboszcz: za + Krystyna Kubik; + Katarzyna Kożuch

Ks. Wikary: za + Maria Kasperek; + Agnieszka Buda 

PIĄTEK

30.11.2018

  17.00

 

Ks. Proboszcz: O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla syna Andrzeja w dniu imienin

Ks. Wikary: za + Maria Burgmer Bury; + Stefania Gurdek 

SOBOTA

01.12.2018

  17.00

Ks. Proboszcz: za + Helena Kiznar; + Stanisław Bizoń

Ks. Wikary: za + Krzysztof Cibor; + Krystyna Kaczmarek 

NIEDZIELA

 

02.12.2018

 

 

   7.30

Ks. Proboszcz: za + Helena Dudek z mężem Marianem i córką Marią

Ks. Wikary: za + Stanisława Młocek; + Helena Kowala-Moskwik 

    9.30

Ks. Proboszcz: za  + Stanisław Hatala 10 rocz. śmierci z żoną Rozalią

Ks. Wikary: za + Teofil Fryś; + Władysława Mikołajek 

   11.30

Ks. Proboszcz: za + Aniela Kowalska z rodzicami

Ks. Wikary: za + Agnieszka Buda; + Maria Kasperek 

   14.00

Ks. Proboszcz: za + Sylwester Moskwik; + Barbara Banaś

Ks. Wikary: za + Wojciech Polak; + Maria Polak; + Krzysztof Cibor; +Maria Burgmer Bury