Intencje Mszy św.: 18.06. – 24.06.2018

PONIEDZIAŁEK

18.06.2018

6.30
Ks. Proboszcz: za + Rudolf Bury z żoną Heleną
Ks. Wikary: W intencji mieszkańców osiedla Za Kościołem, o błogosławieństwo
Boże i wszelkie łaski; za + Kazimiera Bylica; + Krystyna Kaczmarek

WTOREK

19.06.2018

17.00

Ks. Proboszcz: za + Czesław Kolber; + Józef Hatala
Ks. Wikary: za + Władysław Sordyl z żoną Stefanią

ŚRODA

20.06.2018

6.30

Ks. Proboszcz: za + Stanisław Balon z żoną Władysławą
Ks. Wikary: za + Franciszek Żydek w rocznicę śmierci

CZWARTEK

21.06.2018

7.30

Ks. Proboszcz: Msza św. na zakończenie roku dla III klas gimnazjum

17.00
Ks. Proboszcz: za + Krystyna Kubik; + Katarzyna Kożuch
Ks. Wikary: za + Adam Tomiczek z rodzicami; + Stanisław i Stanisława Drapa

PIĄTEK 

22.06.2018

7.30 Ks. Proboszcz: Msza św. dziękczynna na zakończenie roku szkolnego

17.00
Ks. Proboszcz: za + Rozalia Sychowska; + Zofia Buda
Ks. Wikary: Dziękczynna od osiedli: Sordyle, Urbanki, Moskwiki. Dziękując
Bogu za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą, oraz za zmarłych
z tych osiedli; za + Lucyna Ratajczak; + Klaudia Pietrusiak

SOBOTA

23.06.2018

17.00

Ks. Proboszcz: za + Leszek Hatala; + Stanisław Sordyl
Ks. Wikary: za + Władysławę (f) i Jana Gołba

NIEDZIELA

24.06.2018

7.30
Ks. Proboszcz: W intencji mieszkańców osiedli: Mydlarze i Jagódki o Dary
Ducha św. i opiekę Bożą na każdy dzień
Ks. Wikary: za + Aniela Zielińska z mężem i synem

9.30
Ks. Proboszcz: za + Jan Hajost 14 rocz. śmierci z żoną Janiną
Ks. Wikary: W intencji pielgrzymów do Łagiewnik w święto Miłosierdzia Bożego,
o błogosławieństwo Boże dla nich.
11.30
Ks. Proboszcz: za + Małgorzata Hatala 15 rocz. śmierci z mężem Antonim
Ks. Wikary: za + Maria Burgmer; + Teofil Fryś

14.00

Ks. Proboszcz: za + Marianna i i Władysław Hajost w rocz. śmierci
Ks. Wikary: za + Helena Kowala-Moskwik; + Krystyna Kaczmarek