Intencje Mszy św.: 15.10. – 21.10.2018

PONIEDZIAŁEK

08.10.2018

    17.00 Ks. Proboszcz: za  + Leszek Hatala; + Stanisław Sordyl

Ks. Wikary: za + śp. Jan Kiszczak w 2 rocznicę śmierci, od żony z córkami, Klaudia Pietrusiak, Lucyna Ratajczak

WTOREK

09.10.2018

     17.00 Ks. Proboszcz: za + Stefania i Jan Łysoń z rodzicami  

Ks. Wikary: za + Stanisława Młocek, Helena Kowala-Moskwik

ŚRODA

10.10.2018

     17.00 Ks. Proboszcz: za + Stefania Mikołajek; + Władysława Cibor

Ks. Wikary: za + Katarzyna Socha w rocznicę śmierci, Teofil Fryś, Krystyna Kaczmarek

CZWARTEK

11.10.2018

      17.00

 

Ks. Proboszcz: za dusze w czyśćcu cierpiące i zmarłe członkinie z Róży Ojca Pio – P. Marii Kołodziejczyk

Ks. Wikary: za + Klaudia Pietrusiak, Lucyna Ratajczak

PIĄTEK

12.10.2018

    17.00

 

 

Ks. Proboszcz: za + Justyn Moskwik z rodzicami z obu stron i rodzeństwem

Ks. Wikary: Dziękczynna za łaski i dary Ducha Świętego dla Krystyny z okazji urodzin. Śp. Lucyna Ratajczak, Kazimiera Bylica

SOBOTA

13.10.2018

    17.00 Ks. Proboszcz: za  + Jan Mikołajek 10 rocz. śmierci z żoną Heleną i synem Józefem; + Bronisława Szaflarska z mężem Janem

Ks. Wikary: za + Teresa Sordyl z rodzicami w 5 rocznicę śmierci

NIEDZIELA

 

14.10.2018

 

 

     7.30 Ks. Proboszcz: za + Michał  Duszczyński z żoną Katarzyną

Ks. Wikary: za + Lucyna Ratajczak, Irena Moskwik

     9.30

Ks. Proboszcz: za + Zygmunt Woś z rodzicami

Ks. Wikary: za + Krystyna Kaczmarek, Stanisława Młocek

    11.30

Ks. Proboszcz: O Błogosławieństwo Boże, Dary Ducha św. i zdrowie dla Weroniki z okazji 18 urodzin; dziękczynna z prośbą o potrzebne łaski dla Doroty i Leszka w 27 rocz. ślubu

Ks. Wikary: za + Krzysztof Cibor, Helena Kowala-Moskwik

    14.00 Ks. Proboszcz: za + Anna Kowaliczek; + Bronisław Dyduch

Ks. Wikary: za + Kazimierz Pytał w 3 rocznicę śmierci z żoną Józefą