Intencje Mszy św.: 14.01. – 20.01.2019

PONIEDZIAŁEK

14.01.2019

6.30

Ks. Proboszcz: za + Bożenę Sychowską i + Rozalię Sychowską

Ks. Wikary: za + Józefa Semika i + Agnieszkę Budę 

WTOREK

15.01.2019

17.00

Ks. Proboszcz: za + Katarzynę Kożuch i + Barbarę Banaś 

Ks. Wikary: za + Piotra Homla i + Krzysztofa Cibora 

ŚRODA

16.01.2019

6.30

Ks. Proboszcz: za + Krzysztofa Żydka i + Józefa Hatalę  

Ks. Wikary: za + Zuzannę Hajost i + Anastazję Zielińską 

CZWARTEK

17.01.2019

17.00

Ks. Proboszcz: Za zmarłe członkinie i dusze w czyśćcu cierpiące z Róży św. Jakuba – Pani Heleny Lelek

Ks. Wikary: za + Marię Kasperek i + Władysławę Mikołajek 

PIĄTEK

18.01.2019

17.00

Ks. Proboszcz: za + Jana Wnęczaka w 8 rocz. śmierci z dziadkami

Ks. Wikary: za + Stefanię Tomiczek z mężem Władysławem,  synem Adamem oraz za + Stanisławę i Stanisława Drapów

SOBOTA

19.01.2019

17.00

Ks. Proboszcz: za + Józefa Tomiczka z żoną Marią i synem Ryszardem

Ks. Wikary: Za zmarłych kapłanów, którzy pracowali w naszej Parafii i za zmarłych w czyśćcu cierpiących z Róży Marii Graca- MB Nieustającej Pomocy

20.01.2019

NIEDZIELA

 

 

 

7.30

Ks. Proboszcz: za + Władysławę Balon z mężem Stanisławem

Ks. Wikary: za + Jana Gracę z rodzicami 

9.30

Ks. Proboszcz: za + Jana Młocka w 31 rocz. śmierci 

Ks. Wikary: W 25 rocznicę ślubu, dziękczynna z prośbą o potrzebne łaski,  błogosławieństwo Boże i zdrowie dla całej rodziny na dalsze lata 

11.30

Ks. Proboszcz: W intencji parafian

Ks. Wikary: za + Józefa i Agnieszkę Chrobak z synem Stanisławem

i wnukiem Wojciechem

14.00

Ks. Proboszcz: za + Lesława Lachendro w 11 rocznicę śmierci