Intencje Mszy św.: 11.06. – 17.06.2018

PONIEDZIAŁEK

11.06.2018

6.30

Ks. Proboszcz: za + Józef Bury; + Sylwester Moskwik

Ks. Wikary: Z Róży Ojca Pio, Pani Marii Kołodziejczyk, podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i dalsze błogosławieństwo, dary Ducha Świętego dla członkiń i ich rodzin.

WTOREK

12.06.2018

17.00

Ks. Proboszcz: za + Barbara Banaś; + Krzysztof Żydek

Ks. Wikary: za + Helena Moskwik w 1 rocznicę śmierci 

ŚRODA

13.06.2018

6.30

Ks. Proboszcz: za + Leszek Hatala; + Stanisław Sordyl

Ks. Wikary: O zdrowie, błogosławieństwo Boże dla członkiń z Róży Danieli Hajost 

CZWARTEK

14.06.2018

17.00

Ks. Proboszcz: Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze dla członkiń z Róży Matki Bożej Nieustającej Pomocy – P. Marii Graca

Ks. Wikary: Dziękczynna za 40 lat pracy dla Haliny z prośbą o dalsze łaski i błogosławieństwo w pracy

PIĄTEK

15.06.2018

17.00

Ks. Proboszcz: za + Sylwester Moskwik 1 rocz. śmerci

 Ks. Wikary: Dziękczynna za szczęśliwy przebieg pieszej pielgrzymki do Łagiewnik 

SOBOTA

16.06.2018

17.00

Ks. Proboszcz: za + Maria Polak 22 rocz. śmierci z mężem Marcelem i synem Wiesławem

Ks. Wikary: za + Maria Młocek w 14 rocznicę śmierci;  + Tomasz Wróbel

17.06.2018

   NIEDZIELA              

7.30

Ks. Proboszcz: za + Teresa Kiznar; + Bożena Sychowska 

Ks. Wikary: za + Stanisław Frączek z synem Józefem

9.30

Ks. Proboszcz: W intencji Leopolda i Rozalii Wróbel z okazji 50 – lecia małżeństwa; dziękczynna z prośbą o potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej i zdrowie

Ks. Wikary: W 70 rocznicę urodzin, o błogosławieństwo Boże,   zdrowie i opiekę MB na dalsze lata

11.30

Ks. Proboszcz: W intencji pielgrzymów do Łagiewnik z okazji Święta Miłosierdzia o błogosławieństwo Boże dla nich

Ks. Wikary: O godzinie12.00 na Leskowcu będzie Msza święta  w intencji abstynentów. 

14.00

Ks. Proboszcz: Roczek: O błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Julii