Intencje Mszy św.: 29.10. – 04.11.2018

PONIEDZIAŁEK – 29.10.2018

17.00 – Ks. Proboszcz: W intencji poczętych dzieci aby mogły przyjśćna świat – Z Róży Matki Bożej Fatimskiej – P. Zofii Paździora
Ks. Wikary: za + Stanisława Młocek, Kazimiera Bylica

WTOREK – 30.10.2018

17.00 – Ks. Proboszcz: za + Anastazja i Józef Cibor
Ks. Wikary: za + Józefę Pękala w 6 rocznicę śmierci z mężem Marcinem, Krystyna Kaczmarek, Stefania Gurdek

ŚRODA – 31.10.2018

17.00 – Ks. Proboszcz: O potrzebne łaski dla pielgrzymów obecnych naczuwaniu modlitewnym w Hałcnowie
Ks. Wikary: za + Teofil Fryś, Krzysztof Cibor, Władysława i Jan Gołba

CZWARTEK – 01.11.2018

Uroczystość Wszystkich Świętych

7.30 – Ks. Proboszcz: za + Jan Cyganik z teściami
Ks. Wikary: za + Krzysztof Cibor, Stefania Gurdek

9.30 – Ks. Proboszcz: za + Rozalia i Jan Kanty Płonka w rocz. śmierci
Ks. Wikary: za zmarłe członkinie i członków z Róży MB Pocieszenia – Adeli Polak

11.30 – Ks. Proboszcz: za + Bronisław Moskwik + Janina Pękala
Ks. Wikary: za + Jan Łysoń, Euzebiusz Łysoń z żoną Rozalią i synem Józefem, Stanisław Socha z żoną Teofilą

Na cmentarzu Za zmarłych parafian w 2018 r.

PIĄTEK – 02.11.2018
Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych

6.30 – Ks. Proboszcz: za +Karol Surzyn z rodzicami 3 rocz. śmierci
Ks. Wikary: za + Francesca Zucchi (Dzuki)

8.00 – Ks. Proboszcz: W intencjach Ojca Świętego
Ks. Wikary : za zmarłych członków Staraży Honorowej NSPJ

17.00 – Ks. Proboszcz: Za wszystkich wiernych zmarłych
Ks. Wikary: za + Władysławę Sordyl w 6 rocznicę śmierci z mężem Karolem i synem Kazimierzem

SOBOTA – 03.11.2018

17.00 – Ks. Proboszcz: za +Henryk Łysoń z rodzicami; + Maria Ćwiękała z mężem
Ks. Wikary: za + Krystyna Kaczmarek, Helena Kowala-Moskwik

 NIEDZIELA – 04.11.2018

7.30 – Ks. Proboszcz: za + Stefan Bury z żoną Marią; + Andrzej Fryś
Ks. Wikary: za + Paweł Krzyścin w rocznicę śmierci z mamą Agnieszką

 

9.30 – Ks. Proboszcz: za + Maria Michnowicz z synem Krzysztofem
Ks. Wikary: za + Sylwester Kołodziejczyk z siostrą Celestyną Mikołajek

11.30 – Ks. Proboszcz: za + Władysława Cibor; + WładysławMłynarczyk
Ks. Wikary: za + Jakub i Aniela Moskwik z synami i córkami

14.00 – Ks. Proboszcz: za + Karol Pustelnik 5 rocz. śmierci
Ks. Wikary: za + Alojzy (f) i Stanisław Bizoń i zmarłych z rodziny