Życzenia Wielkanocne

wpis w: Aktualności | 0

Gdy po dramacie krzyża spotykamy się  ze Zmartwychwstałym, nasze serca przenika radość i wdzięczność. Jezus wydziera nas mocom ciemności, pokonuje śmierć i daje nam nowe życie. Od tej Nocy cała ludzkość opromieniona blaskiem pustego grobu nosi w sobie nadzieję   na nieśmiertelność.

         Niech ogarnie nas powiew Ducha Świętego, który jest pierwszym Darem Zmartwychwstałego, ożywi świeżością nasze domy i umocni naszą wiarę i zaangażowanie w sprawy Pana.

Wpatrując się w tym paschalnym czasie w Świętą Hostię, świadomie wyznawajmy za Tomaszem: „Pan mój i Bóg mój”!

Duchowych owoców Zmartwychwstania

 w Chrystusie i z Chrystusem sobie i wszystkim Parafianom  ks. Krzysztof – proboszcz i ks. Marcin – wikariusz
z serca życzą!