Wskazania duszpasterskie od 20 kwietnia 2020r.

wpis w: Aktualności | 0

Wskazania duszpasterskie od 20 kwietnia 2020

Nadal obowiązuje dyspensa od udziału w niedzielnej i świątecznej Mszy Świętej dla wszystkich mieszkańców diecezji oraz przebywających na jej terenie, a także możliwość pojednania z Bogiem poprzez wzbudzenie aktu żalu doskonałego.
Od poniedziałku 20 kwietnia 2020 roku w kościele, w czasie Mszy Świętej oraz nabożeństw, może przebywać 1 osoba na 15 m2 powierzchni użytkowej kościoła.

 

Od 20 kwietnia 2020 roku do odwołania w naszym kościele

może przebywać jednocześnie 45 osób.

Do kościoła wchodzimy i przebywamy w nim

z zasłoniętymi ustami i nosem.

Zajmujemy miejsca, aby zachować bezpieczną odległość

2 metrów od pozostałych osób.

 

Od 16 kwietnia br., wszyscy obecni w kościele muszą mieć maseczki

zakrywające usta i nos.

Zwolniony z tego obowiązku jest kapłan sprawujący liturgię oraz organista.

 

Przypominamy, że termin pierwszej Komunii Świętej w naszej diecezji ustala ksiądz proboszcz z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych.

Należy uwzględnić czas na bezpośrednie przygotowanie, po powrocie dzieci do szkół oraz obowiązujące ograniczenia.

Najprawdopodobniej będzie to możliwe dopiero po wakacjach.

 

Wszystkie terminy udzielania sakramentu bierzmowania zostają przełożone do czasu powrotu do szkół. Prawdopodobnie dopiero po wakacjach.