Triduum Paschalne w naszej parafii

wpis w: Aktualności | 0

              Po czterdziestu dniach wielkopostnego przygotowania weszliśmy   w obchody Wielkiego Tygodnia. Jest to już czas bezpośredniego przygotowania do najważniejszych, dla każdego chrześcijanina, dni w roku liturgicznym. To czas kiedy wspominamy całe dzieło zbawcze. Triduum Paschalne, bo taką nazwę noszą święte 3 dni, są kulminacją obrzędów  i zwyczajów świątecznych.

             Wielki Czwartek to dzień kiedy wspominamy Ostatnią Wieczerze, którą Jezus spożył,  ze swoimi uczniami. To dzień ustanowienia sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa. Te dwa sakramenty są ze sobą ściśle połączone. Jak podkreślił ks. Proboszcz w kazaniu: nie ma Eucharystii bez Kapłaństwa i nie ma Kapłaństwa bez Eucharystii. Przedstawiciele parafii złożyli nam życzenia z racji dnia kapłańskiego. Ks. Proboszcz dziękował   za życzliwość i wspieranie nas na drodze powołania kapłańskiego. Po zakończeniu liturgii przenieśliśmy Najświętszy Sakrament do Ciemnicy. W tym roku elementem ciemnicy była figura Pana Jezusa Frasobliwego.

Wielki Piątek, dzień ciszy i zamyślenia. Dzień męki, śmierci Jezusa i jest to jedyny dzień kiedy nie sprawuje się Eucharystii. O godzinie 18.00 rozpoczęły się Obrzędy Wielkopiątkowe. W liturgii słowa wyśpiewaliśmy opis męki Jezusa z ewangelii Jana. Potem nastąpiło odsłonięcie krzyża i jego uczczenie. Boże Słowo i Krzyż poprowadziły nas do Stołu Komunii. Potem nastąpiło uroczyste przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu. W tym roku grób przepięknie udekorowany kamieniami i kwiatami oraz grą świateł wprowadzał nas w jego tajemnicę

W Wielką Sobotę udało się w tym roku poświęcić pokarmy.  W ciągu całego dnia mieszkańcy poszczególnych osiedli przychodzili, by dokonać tego aktu i również chwilę adorować Jezusa w grobie. O godz. 19.00 zaczęły się      obrzędy Wigilii Paschalnej, wprowadzającej nas  w zmartwychwstanie Jezusa. Na początku, na zewnątrz świątyni, poświęciliśmy ogień i paschał – symbol Jezusa, który wnieśliśmy uroczyście do kościoła zapalając od niego nasze świece. W ten dzień, bardziej niż normalnie jest rozbudowana Liturgia Słowa. Mówiła ona nam o dziejach człowieka i obecności w nich Boga. Odnowiliśmy następnie swoje przyrzeczenia z sakramentu chrztu, by potem przejść do sprawowania Eucharystii już ciesząc się zmartwychwstaniem. Po Eucharystii wyruszyliśmy w procesji rezurekcyjnej, wyśpiewując pieśni radości zmartwychwstania.

Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do przeżycia tych dni świątecznych. Tym, którzy przygotowali naszą świątynie: poprzez dekoracje, umycie naszego kościoła i wykonanie Grobu i Ciemnicy. Kosztowało to wiele wysiłku i czasu. Dziękujemy wszystkim, z poszczególnych grup parafialnych i osiedli, prowadzącym adoracje przy Grobie i Ciemnicy. Dziękujemy panu Kościelnemu, panu Organiście,    Scholi i Służbie Liturgicznej oraz wszystkim tym, którzy razem z nami przeżywali ten czas na modlitwie.

Niech ten Okres Wielkanocny przyniesie w nas dobre owoce i przemianę naszych serc oraz da siłę do pokonywania przeciwności, które pojawiają się  w naszej codzienności. Niech Jezus zmartwychwstały prowadzi nas po drogach naszego powołania.