105 rocznica odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę

wpis w: Aktualności | 0

            11 listopada zawsze dla nas Polaków będzie dniem z jednej strony zadumania i powagi – bo chcemy wspomnieć tych, którzy walczyli za wolność naszej Ojczyzny i poległych w tej walce, a z drugiej strony dniem radości, że ta wolnością możemy się ucieszyć. Ale musimy też pamiętać, o odpowiedzialności za nasz kraj. Bo to My, Naród, budujemy ten kraj i naszym zadaniem    jest dążyć do tego, by był on krajem silnym, nie tylko gospodarczo i finansowo, ale też społecznie i duchowo. To zadanie dla naszego pokolenia i pokoleń następnych. Jednak od nas, żyjących tu i teraz, zależy przyszłość naszego narodu i naszych dzieci i wnuków. Niestety widzimy wśród nas podziały i niezgodę, które zamiast budować – rujnują i niszczą to co w nas najlepsze – miłość do Boga i bliźniego. Ten dzień 11 listopada jest okazją    do spojrzenia  na naszą codzienność, po to, by wzbić się ponad to co nas dzieli i różni – by zobaczyć jasny wspólny cel – dobro społeczne, oparte na wartościach wpisanych  w naszą ludzką naturę.

W naszej parafii tradycyjnie uczciliśmy ten dzień. O 9.30 zgromadziliśmy się na Eucharystii w intencji naszej Ojczyzny. Przybyły poczty sztandarowe Strażaków z OSP i Straży Honorowej Serca Jezusa razem z Paniami z Koła Gospodyń Wiejskich oraz przedstawicielami  władzy lokalnej i samorządowej. W tym roku też byli obecni Harcerze z Rzyk na czele z Druhną – Aleksandrą Sikorą. Pełnili oni warte przy pomniku przy plebanii gdzie po zakończonej Eucharystii udaliśmy się, by złożyć kwiaty i znicze, odśpiewać Hymn Narodowy i pomodlić się za poległych mieszkańców Rzyk podczas pierwszej wojny światowej. Na koniec harcerze zgromadzonym ludziom rozdali Rogale Marcińskie, by posilić się nimi w domu przy ciepłej herbatce.