ADORACJA PANA JEZUSA W CIEMNICY I W BOŻYM GROBIE

wpis w: Aktualności | 0

ADORACJA PANA JEZUSA W CIEMNICY
I W BOŻYM GROBIE

WIELKI CZWARTEK

godz. 20.00–21.00    Honorowa Straż Najśw. Serca P. Jezusa i Domowy Kościół/Os.Polaki

godz. 21.00–22.00   Akcja Katolicka i młodzież/Os. Młocki Dolne

WIELKI PIĄTEK

godz.   7.00 – 8.00    Róża P. Marii Kołodziejczyk  

godz.   8.00 – 9.00    Róża P. Marii Graca

godz.   9.00 –10.00  Róża P. Doroty Cibor i Dzieci Maryi

godz. 10.00 – 11.00  Róża P. Heleny Lelek

godz. 11.00 – 12.00  Róża P. Adeli Polak

godz. 12.00 – 13.00  Róża P. Danieli Hajost

godz. 13.00 – 14.00  Róża P. Lucyny Kraus

godz. 14.00 – 15.00  Róża P. Anny Gawron

godz. 15.00 –16.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia i Droga Krzyżowa

godz. 16.00 – 17.00  Róża P. Zofii Paździora

godz. 18.00 Liturgia Wielkiego Piątku  

godz. 20.00 – 21.00  Róża Rodziców za dzieci/   Os. Potok Kubikowski

godz. 21.00 – 22.00  Domowy Kościół i Koło Gospodyń Wiejskich/Os. Haczki

godz. 22.00 – 23.00  Róża Jana Pawła II / Żeńska i Męska/Os. Szczęśniaki

godz. 23.00 – 24.00  Krąg Biblijny/Os. Szafarze

WIELKA SOBOTA

godz.   7.00 – 8.00     Róża P. Heleny Lelek/     Os. Sordyle                                        

godz.   8.00 – 9.00     Róża P. Lucyny Kraus/   Os. Jagódki                                     

godz.   9.00 –10.00    Dzieci ze szkoły podstawowej klasy od 0 – 6/Os. Potrójna 

godz. 10.00 – 11.00   Młodzież ze szkół średnich i szkoły podstawowej klasy 7-8/Os. Urbanki

godz. 11.00 – 12.00   Róża P. Danieli Hajost/   Os. Mydlarze           

godz. 12.00 – 13.00   Róża P. Anny Gawron/    Os. Szafarze, Leśniczówka, Kluka, Kierczaki

godz. 13.00 – 14.00   Róża Rodziców za Dzieci/Os. Hajosty           

godz. 14.00 – 15.00   Róża P. Zofii Paździora/  Os. Młocki Górne

godz. 15.00 – 16.00   Godzina miłosierdzia. Nowenna do miłosierdzia Bożego/Os. Praciaki

godz. 16.00 – 17.00   Róża P. Adeli Polak/       Os. Moskwiki        

godz. 17.00 – 18.00   Róża P. Marii Graca/       Os. Za Kościołem        

godz. 19.00 – Liturgia Wigilii Paschalnej